ks. Marek Dziewiecki
  Rozumieć i kochać całego człowieka
  PRELEKCJA DLA RODZICÓW:

  WCZESNA ADOLESCENCJA

  Opracowanie: MAŁGORZATA IDZIK

  MIEJSCE I ROLA ADOLESCENCJI W PRZEBIEGU LUDZKIEGO ŻYCIA

  CZYM JEST ADOLESCENCJA?

  Adolescencja to okres intensywnych przemian biologicznych, psychologicznych i społecznych człowieka, które z dzieciństwa prowadzą go w dorosłość (Obuchowska I., 2000). Zdaniem autora jednej z koncepcji rozwoju człowieka, E. Eriksona, okres dorastania jest ze względu na występujące w nim procesy i kryzys tożsamości najtrudniejszym etapem w całym życiu człowieka (Opoczyńska M.,1999).

  Czas ten trwa od ok.10 - 20 r.ż. (u młodzieży studiującej dłużej), przy czym można go podzielić na 2 fazy:
  " wczesną adolescencję do ok. 16 r.ż.
  " późną adolescencję od ok.16 r.ż. (Obuchowska, 2000)
  Ze względu na okres, w jakim znajdują się obecnie państwa dzieci zajmiemy się dzisiaj pierwszą z nich.

  CZYTAJ CAŁOŚĆ


  PROBLEMY CZASU DORASTANIA

  Jakkolwiek droga, jaką wchodzi w życie każda dorastająca dziewczyna czy chłopiec, jest drogą jedyną, to jednak podobne są zarówno napotykane na niej trudności, jak i prześwity słońca. Irena Obuchowska

  WPROWADZENIE

  Czas dorastania to most, przez który człowiek przechodzi od beztroskiego dzieciństwa do odpowiedzialnej dorosłości. Czas, który wypełniają złożone, nierzadko burzliwe zjawiska, związane ze zmianami anatomicznymi, fizjologicznymi i psychicznymi. W bogatej literaturze przedmiotu zamiennie używa się nazw: dorastanie, dojrzewanie, adolescencja, wiek przejściowy, pokwitanie - odnoszą się one do całości lub wybranego aspektu przemian tego okresu. W psychologii polskiej najczęściej stosuje się nazwę wiek dorastania, obejmując nią zarówno dojrzewanie biologiczne, jak i związany z nim rozwój psychiczny oraz społeczny (I. Obuchowska, 1996, s. 9). Wiek dorastania rozpoczyna się, jak podaje Obuchowska, w 11-12 r. ż. i trwa do osiągnięcia wieku młodzieńczego przypadającego na 18-19 r. ż., kiedy człowiek osiąga zdolność dawania nowego życia oraz zdolność do kształtowania własnego życia. Około 16 r. ż . nasilają się trudności psychiczne wieku dorastania, stąd ten etap dochodzenia do dorosłości określany jest jako kryzys młodzieńczy.

  CZYTAJ CAŁOŚĆ


  ZAGROŻENIA ROZWOJU OKRESU DORASTANIA

  Wiek od 11 do 18 roku życia to okres dorastania. Jest to czas przemian w rozwoju fizycznym, umysłowym i społecznym. W okresie dorastania dominującą formą działalności jest nauka, a pod koniec tego okresu, u części młodzieży pewnego znaczenia zaczyna nabierać praca. Dla wszystkich nastolatków myślenie o swej przyszłości i wyborze zawodu staje się sprawą ważną i aktualną. Jest to konsekwencja całokształtu zmian rozwojowych w tym wieku i początków wrastania w społeczeństwo ludzi dorosłych.
  W rozwoju umysłowym obserwuje się przyrost sprawności intelektualnych mierzonych testami inteligencji. Myślenie młodzieży staje się bardziej abstrakcyjne, logiczne, obiektywne i krytyczne.

  CZYTAJ CAŁOŚĆ

odsylacz© sister